Championnat Ligue 2 Mobilis – RÉSERVES : Résultats de la 25ème journée

Résultats des matches de la 25e journée du championnat de la catégorie des Réserves de Ligue 2

CRB Ain Fekroun - MC El Eulma 2/3

RC Relizane - A Bou Saada 2/1

WA Tlemcen - CABB Arreridj 2/0

RC Kouba - GC Mascara 0/1

JSM Bejaia - MO Bejaia 0/1

AS Ain M'lila - ASM Oran 1/1

ASO Chlef - MC Saida 1/1

CA Batna - JSM Skikda 2/2